מודל האימון לבריאות

אימון לבריאות הוא תהליך בו המאמן מסייע ללקוחותיו להשיג תוצאות חיוביות בתחום הבריאות ואורח החיים באמצעות שינוי קוגניטיבי התנהגותי.מודל האימון לבריאות Medical coaching של חברת Medicoach מאפשר למאמנים מוסמכים מחד ולאנשי מקצועות הרפואה מאידך לסייע למטופליהם להיענות להמלצות הרפואיות ולהמלצות של אורח חיים בריא.

ישנה הכרה גדלה והולכת שרק ייעוץ ללקוח מה לעשות אינו אפקטיבי דיו בהשגת שינוי בריאותי ארוך טווח. מצב זה יוצר תסכול למטופלים ולמטפלים גם יחד.

המודל הוא מודל קוגניטיבי התנהגותי לשינוי התנהגות בתחום הבריאות והוא משמש להגדלת ההיענות של מטופלים לטיפול הרפואי. ההתערבויות של האימון לבריאות מסייעות :

  • להעלות את המוטיבציה הפנימית של המטופל להשתנות
  • להגדיל את המוכנות של המטופל לשינוי.
  • לשנות דפוסי חשיבה לא מועילים
  • לשפר את הניהול העצמי והארגון מחדש של הרגלי אורח חיים

לבריאות הוא מכלול של מיומנויות וכלים השאובים מתיאוריות פסיכולוגיות מבוססות מחקר המודל מבוסס בין השאר על המסגרת של מוכנות לשינוי (רולניק 1999) ושלבי השינוי (פרוצ'סקה 2006).

המודל מתמקד במחסומים אישיים לשינוי התנהגות – ומנחה את המאמן כיצד לסייע למטופל לזהות ולהתמודד עם המחסומים האישיים שלו לשינוי. אנשים לעיתים אינם ערים לכל החלופות הכרוכות בשינוי התנהגות ספציפי וגם לא לכל המחסומים המפריעים להם לאמץ הרגלים בריאותיים רצויים. המאמן מפתח את הכישורים לסייע ללקוחותיו לזהות ולהבין את האמונות, הנחות היסוד, המחשבות והגורמים הנסיבתיים אשר מקדמים או מעכבים אצלו שינוי בריאותי.

במסגרת האימון, הלקוח מועצם לקחת תפקיד אקטיבי יותר בניהול הבריאות שלו והיכולת שלו לאמץ שינויים באורח חייו-גדלה. הגישה הכללית של האימון היא של הלקוח במרכז, סקרנות, כבוד ואי שיפוטיות מצד המאמן. סגנונות התקשורת וטכניקות ההתערבות כוללים ראיון מוטיבציוני (MI) ואימון ממוקד פתרון (SFC). להרבה לקוחות יש התנגדות לשינוי התנהגות ולכן הראיון המוטיבציוני (תקשורת אמפטית, שאילת שאלות משמעותיות והקשבה מדויקת, ע"פ מילר ורולניק 2002) כלול במודל.  באמצעות סגנון האימון המאמן מציב יחד עם הלקוח יעדים ונבנית תוכנית פעולה מבלי שהמאמן אומר מה לעשות. סגנון אינטראקציה זה מגדיל את המסוגלות האישית ואת המוטיבציה העצמית של הלקוח, וכן מגדיל את סיכויי ההצלחה של הלקוח בביצוע שינויים התנהגותיים. האימון מאפשר ללקוח להעלות פתרונות אפשריים לבעיות שלו וברגע שאפשרות נבחרה על ידי הלקוח היא מעוצבת באמצעות מודל SMART ליעד ספציפי ואז לתוכנית פעולה מפורטת במטרה להתמודד עם מחסומים שזוהו. פתרונות שמתפתחים בדרך זאת נחווים על ידי הלקוח כשלו, יתאימו יותר לתנאי חייו ולכן הלקוח יהיה מוכן יותר לבצעם וגדלים סיכויי ההצלחה.

התפקידים העיקריים של המאמן הם: לסייע ללקוח לעשות שינוי ממניעים פנימיים ולהגדיל את סיכויי הלקוח לעשות שינוי מוצלח ולאורך זמן לאחר שהלקוח החליט לעשות אותו. לצורך כך על המאמן לבנות מערכת יחסים עם הלקוח המבוססת על אמון, להגדיל את החשיבות הנתפסת של השינוי בעיני הלקוח ובנייה של מודעות והבנה של מצבו הבריאותי, מחסומים אישיים וזרזים לשינוי, חוזקות וחולשות של הלקוח והעלאת הביטחון הנתפס של הלקוח על ידי בניית מסוגלות עצמית.

6 מיומנויות  כדי לעבוד באופן אפקטיבי עם לקוחות:

  1. ידע במצבים בריאותיים: אטיולוגיה, סימפטומים וסיבוכים של מחלות כרוניות עיקריות, ההשפעה של מחלות כרוניות על בריאות ואיכות החיים, ההשפעה של גורמי סיכון על הבריאות.
  2. מיומנויות תקשורת – על מנת לחבר לקוחות לשינוי ההתנהגות בדרך מעצימה: כולל הקשבה אקטיבית ומיומנויות תקשורת, טכניקת בחירת אג'נדה (מיקוד, בחירה והחלטה) מיומנויות של תשאול מוטיבציוני ושל אימון ממוקד פתרון.
  3. מושגי יסוד מתוך תיאוריות פסיכולוגיות של שינוי התנהגות בריאותי – כדי לזהות מחסומים פוטנציאליים וזרזים לשינוי: מסגרת המוכנות לשינוי, מחסומים וזרזים התנהגותיים, קוגניטיביים, רגשיים, ומצביים.
  4. טכניקות אימון  – לתמוך בלקוחות להשיג מיומנויות של ניהול עצמי ולהגדיל את סיכויי ההצלחה שלהם: מיומנות הצבת יעדים, תוכנית פעולה, תוכנית שימור, פיקוח ומחויבות, למידה.
  5. טכניקות של שינוי קוגניטיבי – לזהות ולהתמודד עם מחסומים קוגניטיביים לשינוי. טכניקות לזיהוי וטיפול במחשבות שליליות אוטומטיות שעלולות לחבל בשינוי, הבניה מחודשת של מחשבות מחבלות שינוי למחשבות תומכות ומקדמות שינוי.
  6. טכניקות של ניהול רגשות – זיהוי והתמודדות עם מחסומים רגשיים לשינוי: טכניקות לסיייע ללקוח להתמודד עם השפעה שלילית המפחיתה בערכו של שינוי התנהגותי בריאותי, סיוע ללקוח לבנות ולהשתמש ברשת תומכת.

קורסים מקצועיים ללימודי אימון לבריאות למאמנים ומטפלים נפתחים ברחבי הארץ. לפרטים נוספים, סילבוס, מיקום וזמני הקורסים התקשרו 03-7313939, 052-7331929 או צרו קשר למייל meirav@medicoach.co.il