האם אתם חזקים מספיק כדי להיות חלשים?

האם אתם חזקים מספיק כדי להיות חלשים? בימים האחרונים שמתי לב שיש תחומים, שבהם קשה לי לבקש עזרה. לעיתים בקשת עזרה נתפסת כביטוי של חולשה ויותר נוח לי לשדר חוזק ולהסתדר לבד. אולם, לקושי לבטא חולשה יש מחירים כמו פחות הקשבה וכבוד לעצמי, חוסר אותנטיות ולפעמים בדידות. בעיסוק שלי כמאמנת ומנחה בתחום הבריאות והוולנס אני [...]