איך לשמור על היגיינה של התודעה?

איך לשמור על היגיינה של התודעה?  "במחשבותיכם אתם יוצרים את העולם" לפי בודהה וחכמים רבים אחרים, למחשבות שאנו חושבים ברגע הזה יש כוח ליצור את המציאות שנחווה ברגע הבא. זה קורה במישור האישי, הלאומי והעולמי. אם כך, איזה הלך רוח מחשבתי יצר את המצב הנוכחי? הלך הרוח המרכזי עד לפני שבועיים כלל: שעות עבודה ארוכות מדי, [...]