MEDICOACH בכנס השנתי לרפואת המשפחה

מטופלים כרוניים רבים הסובלים מסכרת, יתר לחץ דם, השמנת יתר ועוד, הנדרשים על ידי רופא המשפחה למלא אחר המלצות הטיפול והמלצות לאורח חיים בריא, אינם מצליחים להיענות לחלק או לרוב ההמלצות הללו. המודל הקלאסי של הדרכת מטופל הכולל מתן מידע, הפחדה ושכנוע אינו מצליח במקרים רבים לעודד את המטופל לקחת אחריות על בריאותו ולהיענות לטיפול התרופתי ויותר מכך – לעשות את השינויים הנדרשים בהרגלי חיים כגון תזונה, פעילות גופנית, הפסקת עישון ועוד.

ה Health Coaching מציע מודל חדש ומבוסס מחקר להגדלת היענות המטופל להמלצות הטיפול. מודל ה Health Coaching מבוסס על גישות ותיאוריות אקדמיות כגון הגישה המוטיבציונית, הפסיכולוגיה החיובית והגישה ההומניסטית ובבסיסו מונחת ההכרה במטופל כאדם שלם (להבדיל מאדם שיש  לתקנו) ובעל מסוגלות עצמית לשינוי. לפי הגישה האימונית הדרכת מטופל אפקטיבית נעשית בגובה העיניים תוך שיתוף המטופל בהדרכה עצמה באמצעות שאלות והקשבה אמפטית. ככל שהמטופל יעודד על ידי הרופא לדבר בעד בריאותו , להבדיל מהגישה הקלאסית בה הרופא הוא זה שעושה את רוב הדיבור בעד הבריאות, כך גדל הסיכוי שהמטופל אכן יעשה שינוי חיובי בהרגלי חייו.
מודל האימון לבריאות מציע לרופאים ובעלי מקצועות הבריאות גישה ומיומנויות של שיתוף המטופל בשיחת ההדרכה תוך כדי העצמתו וחיזוק המוטיבציה והביטחון שלו ביכולתו לעשות את השינויים הלא קלים הנדרשים ממנו. בסדנת האימון  יחשפו הרופאים המשתתפים להדגמה והתנסות אישית בחוויה של האימון לבריאות.

הסדנה מועברת על ידי מירב בית-און, מאמנת בריאות, מייסדת ומנהלת של MEDICOACH המובילה את תחום האימון לבריאות בארץ, עובדת עם קופות החולים בארץ, מכון וינגייט וארגונים מובילים במשקwww.medicoach.co.il