קורס הנחיית קבוצות לבריאות

ימי ג' בוקר החל מספטמבר 19 - קונקט מודיעין יישום של שינוי בתחום הרגלי הבריאות ואיכות החיים הוא תהליך מאתגר לרוב האנשים והמלצות בריאות בלבד אינן מספיקות. חלק מהאנשים יתרמו בעבודה פרטנית ואחרים יתקדמו בעזרת עבודה קבוצתית. תהליך קבוצתי הממוקד בשינוי הרגלי בריאות, מספק למשתתפים בו מסגרת תומכת ומעצימה בו הם לומדים ומקבלים כלים מבוססי [...]