הקוד האתי של לשכת המאמנים

עקרונות אתיים

מומחיות: מאמנים ישמרו על סטנדרטים גבוהים של מומחיות בעבודתם.

יושרה: מאמנים יציגו את עצמם בהגינות וביושר, מתוך מודעות ליכולות ולמגבלות הייחודיות שלהם.

מאמנים שואפים להיות מודעים למערכת האמונות, הערכים, הצרכים והמגבלות שלהם והשפעתם על עבודתם. הם מנסים, במידת האפשר ,להבהיר לצדדים הרלוונטיים את התפקידים שהם ממלאים ולפעול בהתאם לתפקידים הללו.

אחריות מקצועית: מאמנים ידגלו בסטנדרטים של התנהלות אתית שתשקף באור חיובי את המאמן ואת מקצוע האימון ככלל.

כיבוד זכויות וכבוד האדם: מאמנים ינהגו בלקוחות בכבוד והערכה תוך מודעות להבדלים תרבותיים, זכות המתאמן לאוטונומיה, פרטיות וסודיות.

מאמנים מקבלים על עצמם לכבד את הזכויות הבסיסיות, הכבוד והערך של כל בני האדם. הם מכבדים את זכויותיו של האדם לפרטיות, סודיות, הגדרה עצמית ואוטונומיה, יחד עם היותם ערים לכך שהתחיבויות חוקיות ואחרות יכולות לגרום לחוסר עקביות וקונפליקט עם מימוש הזכויות הללו. מאמנים מודעים להבדלים תרבותים, אינדיבידואלים, והבדלי תפקיד כולל אלו שנובעים מגיל, מין, גזע, אתניות, מוצא, דת, נטיה מינית, נכות, שפה ומצב סוציואקונומי.

מאמנים ינסו לנטרל את ההשפעה של דעות קדומות המבוססות על הגורמים האלו על עבודתם, ולא ישתתפו ביודעין או יסכימו לפעילויות בלתי הוגנות ומפלות.

כללי האתיקה

מבוא

מאמנים עובדים במגוון התמחויות (כגון אימון אישי/לחיים ואירגוני/עיסקי) על מנת לעזור ללקוחותיהם. מאמנים הוכשרו במיוחד לאימון ע"י בית ספר או מאמן מנחה (מנטור) ומשתמשים/משלבים את ניסיון החיים האישי שלהם בעבודת האימון.

מאמנים יכולים להשתמש במגוון הגדרות תפקיד החל ממאמן דרך יועץ ומסייע. למרות שכל מאמן מודד את התקדמותו בצורה שונה, ההישג תמיד נמדד לפי ההתקדמות שנעשתה על ידי הלקוחות של המאמן. בגלל האופי האישי של רוב יחסי האימון, כללי האתיקה שלהלן מספקים את המסגרת והערכים שעליהם מבססים מאמנים מקצועיים את עבודת האימון.

תכליתם של הכללים הללו היא משולשת. ראשית לספק את העקרונות והערכים הרחבים שאליהם מתחייבים מאמנים. אלו כוללים סודיות ודאגה מירבית לרווחתו והצלחתו של הלקוח. שנית ,לספק כללים שמאמנים יכולים להשתמש בהם במגוון מצבים ספציפים בהם הם עלולים להיתקל. לבסוף, הכללים מיועדים לשמש כאבני הבנין לסטנדרטים האתיים והמוסריים של מאמנים. בעוד שכל מאמן מתחייב באופן אישי לציית לקוד והוא מוזמן להוסיף עליו ולהרחיב אותו על מנת לבנות מחויבות שתמשך לאורך חייהם לבנות סביבת עבודה ומקצוע אתיים.

1. עקרונות כללים

1.01 ישימות כללי האתיקה.

(א) כל קוד יכול להחשב כנורמליזציה של נסיון לתוך סט של כללים. קוד מאומץ על ידי קהילה בגלל שחבריה מקבלים את העובדה שדבקות בכללים כאלו, כולל ההגבלות שנובעות מכך, היא בעלת ערך לכל, בתוך ומחוץ לקהילה.

(ב) הקוד האתי הזה מיועד לכל אנשי המקצוע החברים ב IAC. הוא מורכב במהותו מסדרה של הצהרות שמגדירות רמת מינימום של סטנדרטים של עבודה שאותם צריכים החברים לקיים. את הקוד צריך לקיים ברוח ולא רק במילה.

(ג) הפעילות של כל מאמן בכפיפות לכללי האתיקה יכולה להיבחן לאור הסטנדרטים האתיים הללו רק אם הפעילות היא חלק מהתפקוד שלו הקשור לעבודתו כמאמן.

1.02 הקשר בין אתיקה והחוק.

(א) למרות שהחוק בארץ בה פועל המאמן קודם לכללי האתיקה של IAC, מאמנים ישאפו כמינימום לפעול ברוח כללי האתיקה של IAC.

(ב) מאמן לא יקח חלק בכל פעילות בלתי חוקית.זה כולל זכויות יוצרים, זכויות קנין רוחני או הפרת פטנטים,אך לא רק זאת.

1.03 יחסים מקצועיים.

(א) מאמנים יספקו את שירותיהם רק בתוך ההקשר של הסטנדרטים המקצועיים של IAC.

(ב) אמון ואחריות הן בליבו של מקצוע האימון. מצופה ממאמנים שיתנהגו תמיד ביושרה כלפי לקוחותיהם, עמיתיהם וכלפי עצמם.

1.04 רמת מומחיות באימון.

(א) מאמן לא יצהיר ביודעין על רמה של מומחיות שאין ברשותו, ובכל עת יפעל לפחות ברמת המומחיות שהוצהרה.

(ב) מאמנים יספקו את שירותיהם בתוך גבולות היכולת שלהם, בהתבסס על השכלתם, הכשרתם או ניסיון מקצועי מתאים. מאמנים יקבלו עבודה שלפי אמונתם תואמת את יכולתם.

1.05 שמירת רמת המומחיות.

(א) מאמנים ישמרו על רמה סבירה של מודעות להתפתחויות וחידושים בתחום עיסוקם והתעדכנו באינפורמציה מקצועית בתחום הפעילות המקצועי שלהם, וישקיעו מאמצים מתמשכים לשמר את כשירותם במיומנויות בהן הם משתמשים.

(ב) מאמנים ידאגו להיות מעודכנים בטכנולוגיות חדשות, התמחויות, דרישות חוקיות, וסטנדרטים הרלוונטיים למקצוע האימון.

1.06 תפוקות של מקצוע האימון.

(א) כשמאמנים מספקים שירותי אימון (כולל הערכות) לאדם, קבוצה או אירגון, הם ישתמשו בשפה שתהיה מובנת למקבל השירותים ברמה סבירה.

(ב) אם מאמנים יהיו מנועים ע"י חוק או כל גורם אחר מלספק את האינפורמציה הזאת לפרט מסוים או לקבוצות הם יידעו את הפרט או הקבוצה בתחילת השרות.

1.07 כבוד לאחר.

(א) כבוד לפרט הוא אבן הבנין של יחסי האימון.

(ב) בפעילויות הקשורות לעבודתם, מאמנים יכבדו את זכויותיהם של אחרים להחזיק בערכים, גישות ודעות שונות משל עצמם.

1.08 אפליה.

בפעילויות הקשורות לעבודתם מאמנים לא יהיו מעורבים בשום אפליה בלתי הוגנת, על כל בסיס שהוא.

1.09 הטרדה.

(א) מאמנים לא יתנהגו ביודעין בצורה שמטרידה או משפילה את האנשים איתם יש להם אינטראקציה בעבודתם.

(ב) הטרדה מינית היא שידול מיני, מחוות גופניות, או התנהלות/התנהגות מילולית או לא מילולית שהיא מינית בטבעה. מאמנים יבטיחו שהתנהגותם נאותה בכל עת ולא תוכל להחשב כהטרדה מכל צורה שהיא.

1.10 בעיות אישיות וקונפליקטים.

(א) מאמנים מכירים בכך שגם הם יכולים לחוות בעיות אישיות שיכולות להשפיע באופן שלילי על יחסי מאמן -לקוח. לפיכך מאמנים יידעו את הלקוח על קיומן של בעיות כאלו וביחד הם ינקטו בפעולה מתאימה.

(ב) בנוסף מאמנים מחויבים להיות ערים לסימנים של בעיות המתעוררות אצלם ולפנות לעזרה בשלב מוקדם, כדי למנוע פגיעה בביצועי האימון שלהם.

(ג) כאשר מאמנים נעשים מודעים לבעיות אישיות שיכולות להפריע לביצוע הולם של תפקידי האימון, הם ינקטו בפעולות מתאימות כגון פניה לייעוץ מקצועי או סיוע, ויקבעו האם הם צריכים להגביל, להשעות או להפסיק את פעילות האימון הנוכחית שלהם.

1.11 התקדמות.

מאמנים ינקטו בצעדים סבירים על מנת להבטיח את התקדמותו של הלקוח, במקרים בהם אין התקדמות המאמנים ישאפו למזער כל נזק אפשרי ללקוח.

1.12 שימוש לרעה בהשפעת המאמנים.

בגלל ששיפוטם המקצועי ופעולותיהם של מאמנים יכולים להשפיע על חייהם של אחרים, הם יהיו ערים להשמר מפני גורמים אישים, פיננסיים, חברתיים, ארגונים או פוליטייים שיכולים להוביל לשמוש ברעה של השפעתם.

1.13 שימוש לרעה בעבודתם של מאמנים.

(א) מאמנים לא ישתתפו בפעולות בהן יש סבירות שכישוריהם או הערכותיהם ינוצלוו לרעה בידי אחרים.

(ב) אם למאמנים נודע על ניצול לרעה או הצגה מוטעית של עבודתם הם ינקטו בצעדים סבירים על מנת למזער את הניצול לרעה או ההצגה המוטעית.

1.14 ניגוד אינטרסים.

(א) מאמן ימנע, ככל האפשר, מלקחת התחייבויות מקצועיות כאשר יחסים קיימים מהווים סיכון לניגוד אינטרסים.

(ב) אם מאמן מגלה שעקב גורמים בלתי צפויים, התעורר ניגוד אינטרסים פוטנציאלי, הוא ינסה לפתור אותו תוך תשומת לב ראויה לאינטרסים של האדם המושפע ובהתאם לכללי האתיקה של IAC.

1.15 עסקאות חליפין.

מאמן ישתתף בעסקת חליפין רק אם אין ניצול של מערכת היחסים . מאמנים חופשיים לנהל משא ומתן על קבלת סחורות, שירותים או כל תשלום לא כספי אחר עבור שירותי האימון, במסגרת מגבלות החוק ומס ההכנסה של הארץ בה הוא פועל.

1.16 יחסי ניצול.

(א) מאמנים לא ינצלו אנשים כפופים להם או כאלו שהם אמורים לנהל אותם.

(ב) מאמנים לא ינהלו מערכת יחסים מינית עם עובדים שנמצאים תחת סמכותם הישירה או ההערכתית, בגלל שיחסים כאלו יכולים להיחשב כיחסי ניצול.

1.17 הפניות.

כאשר צוין וכאשר מתאים מבחינה מקצועית, מאמנים יכולים לשתף פעולה עם אנשי מקצוע אחרים על מנת לשרת את לקוחותיהם בצורה אפקטיבית והולמת.

1.18 בקשות של צד שלישי לשירותים.

(א) כאשר מאמן מסכים לספק שירותים לאדם או ישות לפי בקשת צד שלישי, המאמן מבהיר במידת האפשר, בתחילת השרות את אופי היחסים עם כל צד. ההבהרה כוללת את תפקיד המאמן (למשל יועץ ארגוני), השימוש הצפוי של השירותים שיסופקו או האינפורמציה שתיאסף והעובדה שיכולות להיות מגבלות לסודיות.

(ב) אם יש סיכון נראה לעין שהמאמן ידרש לבצע תפקידים סותרים בגלל מעורבותו של צד שלישי, המאמן מבהיר את אופי וכוון האחריות שלו, מקפיד על כך שכל הצדדים יהיו מעודכנים בהתפתחויות, ופותר את המצב בהתאם לכללי האתיקה.

1.19 העברת תפקידים והדרכה של כפיפים.

(א) מאמנים יאצילו לעובדיהם רק את התפקידים שאותם שהם(העובדים) יכולים לבצע כיאות על בסיס השכלתם, הכשרתם או ניסיונם, באופן עצמאי או תחת רמת הפיקוח שמסופקת להם.

(ב) מאמנים יספקו הדרכה ופיקוח נאותים לעובדים שלהם וינקטו צעדים סבירים על מנת להבטיח שיספקו את השירותים בצורה אחראית, כשירה ואתית.

1.20 ניהול רשומות ואינפורמציה.

(א) מאמנים יוצרים, מתחזקים, מפיצים, מאחסנים, משמרים ונפטרים מרשומות ונתונים בנוגע לעבודתם כמאמנים ועבודה אחרת בהתאם לחוק הארץ בה הם פועלים, ובאופן המאפשר עמידה בדרישות כללי האתיקה.

(ב) מומלץ למאמנים לתעד את העבודה שלהם כיאות על מנת לסייע לאספקת השרותים מאוחר יותר על ידם או ע"י בעלי מקצוע אחרים, להבטיח נטילת אחריות ולעמוד בדרישות חוקיות ואחרות של הארץ בה הם פועלים.

1.21 שכר טרחה והסדרים כספיים אחרים.

(א) מוקדם ככל האפשר במערכת יחסים מקצועית,על המאמן והלקוח או מקבל אחר של שרותי האימון להגיע להסכם המגדיר את הסדרי התשלום.

(ב) מאמנים לא ינצלו את מקבלי השרותים או את המשלמים ביחס לתשלום, ולא יציגו שלא כהלכה את שכרם.

(ג) אם צפויות מגבלות לשרותים בגלל מגבלות כספיות, זה ידון עם הלקוח או עם מקבלי שרות אחרים מוקדם ככל האפשר.

(ד) אם הלקוח, או מקבל אחר של השירותים לא משלם עבורם כמוסכם, ואם המאמן רוצה להשתמש בשרותי גביה או לנקוט אמצעים משפטיים על מנת לגבות את התשלום, המאמן יודיע לאדם שבכוונתו לנקוט בפעולות האלו על מנת לספק לאדם הזדמנות לשלם את חובו מידית.

1.22 דיוק בדיווח למשלמים.

בדיווח למשלמים עבור השרות, מאמנים יפרטו בדיוק ובברור את אופי השרות שסופק, שכר הטרחה ו/או כל העלויות האחרות.

1.23 דמי הפניה.

כאשר מאמן משלם, או מקבל תשלום, או חולק את שכר הטרחה עם איש מקצוע אחר למעט יחסי עובד -מעביד, חלוקת התשלום תבוסס על סוג השירות (הפניה, יעוץ, אדמינסטרציה או אחר) שסופק, ותוסכם בכתב לפני תחילת ההתקשרות.

2. פרסום/התבטאויות פומביות.

2.01 הגדרה.

פרסום/התבטאות פומבית מתייחס לכל מסמך כתוב או הצהרה מילולית שמאמן מעמיד לרשות ציבור (כגון ברושור, מאמר, נאום, או קורות חיים מקצועיים) הקשורים לאימון.

2.02 התבטאויות של אחרים.

מאמנים מבינים שאחרים יכולים להיות מעורבים בהצהרות פומביות בשמם ועבורם בין אם התבקשו ובין אם לא. מאמנים יעשו כל מאמץ כדי להבטיח שהתבטאויות אלו יהיו אמינות ולא מטעות.

2.03 הימנעות מהצהרות שקריות.

מאמנים מסכימים לא להצהיר הצהרות פומביות שקריות בכל נסיבות שהן. דוגמאות להצהרות כאלו כוללות את ההכשרה או הנסיון של המאמן והשכר שהוא גובה.

3. יחסי אימון.

3.01 בנית היחסים.

(א) מאמנים יסבירו את מבנה שכר הטרחה שלהם לפני פגישת האימון המשולמת הראשונה עם לקוח.

(ב) מאמנים מסכימים להעלות ולדון בנושאים חשובים מוקדם ככל האפשר במערכת יחסי האימון. לדוגמא נושא הסודיות (ראה גם סעיף 4.01 הדן במגבלות הסודיות).

(ג) מאמנים מסכימים להפנות לקוחות לאנשי מקצוע אחרים כאשר זה רלוונטי. מאמנים יפנו לקוח ליועץ, תרפיסט או פסיכיאטר בהקדם האפשרי כאשר הם רואים או שומעים בעיה שמצריכה טיפול של בריאות הנפש.

(ד) מאמנים יעשו מאמץ לענות על שאלות הלקוחות ולהתייחס לדאגותיהם ביחס לאימון במהירות האפשרית. כאשר מתאפשר המאמן יספק אינפורמציה כתובה על מנת להתייחס לדאגות ספציפיות ביחס לאימון.

3.02 בטיחות ו Well-Being

(א) כל מאמן חייב להפנות לאיש מקצוע בתחום בריאות הנפש או שירותי חרום, בשלב מוקדם של זיהוי מצבים בהם הלקוח יכול לסכן את בטיחותו או Well-Being או בטיחותם ו Well-Being של אחרים, ובמקרים קיצונים המאמן חייב להתקשר למרכז חרום של בריאות הנפש או לשירותי חירום עבור הלקוח.

(ב) מאמנים לא ינסו לאבחן או להעריך כל נושא של בריאות הנפש בו הלקוח חושף עצמו או אחרים לסכנה, אלא חייבים לפעול רק על סמך נסיונם האישי, מאחר ומאמנים אינם מוכשרים או מורשים לבצע אבחנות או הערכות כאלו.

(ג) מאמנים חייבים ליידע את הרשויות המתאימות כאשר לקוח חושף שהוא מסכן או פוגע באדם אחר או קבוצה. המאמן חייב לנסות לידע את האדם או הקבוצה שבסכנה. המאמן לא צריך לאבחן אם קיימת בעיה פסיכולוגית או לקבוע אם הנזק הנוכחי או הממשמש ובא הוא אכן לא חוקי.

3.03 מתן שירותי אימון לאנשים המטופלים ע"י מומחי בריאות הנפש.

כל מאמן צריך להחליט האם להכנס למערכת יחסי אימון עם לקוח שכרגע עובר פסיכותרפיה או טיפול נפשי אחר. הדבר החשוב בקבלת החלטה היא רווחתו האישית של הלקוח.

3.04 אינטימיות מינית עם לקוחות.

מאמנים מסכימים לא להיות מעורבים ביחסי מין עם לקוחותיהם הנוכחיים.

3.05 הפסקה בשירותים.

מאמנים יעשו מאמצים סבירים למצוא סידור חליפי לכל הפסקה בשירותי האימון. בזמן הפסקות ארוכות טווח (מעל חודש) מומלץ למאמן להפנות לקוחות למאמנים אחרים עד שהוא יוכל להמשיך באימון.

3.06 הפסקת קשרי האימון.

מאמנים מסכימים להפסיק את קשרי האימון כאשר ברור שהלקוח אינו מפיק תועלת (או שהוא נפגע) מקשרי האימון. מאמנים יציעו אלטרנטיבות או יפנו למאמנים או שירותים מקצועיים אחרים לפי הצורך.

4. פרטיות וסודיות.

הסטנדרטים הללו ישימים לפעילויות המקצועיות של כל המאמנים.

4.01 דיון בסודיות ומגבלותיה.

(א) מאמנים יכבדו את זכותם של המתאמנים לפרטיות. הם לא יבקשו אינפורמציה אישית מהלקוח אלא אם היא חיונית במתן השירותים או בביצוע מחקר. הסטנדרטים של סודיות ישימים רק כשמתרחשת חשיפה.

(ב) הדיון בסודיות יתרחש בתחילת מערכת היחסים המקצועית, אלא אם נתנה הוראה אחרת או שזה בלתי אפשרי, ומכאן ואילך הדיון יתבצע לפי הצורך.

(ג) מאמנים ידונו בטבעה של הסודיות ומגבלותיה עם לקוחות וגורמים מעונינים אחרים. מאמנים יבחנו סיטואציות בהן אינפורמציה סודית יכולה להתבקש או להיחשף.

(ד) כל האינפורמציה שמתקבלת במהלך מתן השירות המקצועי היא סודית אלא אם יש סיבה מקצועית משכנעת לחשיפתה. מאמנים יחשפו אינפורמציה סודית ללא הסכמה ספציפית אם היא נחוצה על מנת למנוע נזק צפוי ללקוח או לאחר. בכל מקרה מאמנים יפעילו שיקול דעת לגבי כמות האינפורמציה שתיחשף.

4.02 שמירת סודיות.

(א) מאמנים במהותם יהיו זהירים בשמירת זכויות הסודיות של האנשים איתם הם עובדים או להם הם מייעצים. מאמנים מכירים בכך שמערכות יחסים מקצועיות, תקנות מוסדיות והחוק יכולים ליצור סודיות.

(ב) מאמנים לא ידונו באינפורמציה סודית אלא אם ניתן להבטיח פרטיות.

(ג) מאמנים ידונו באינפורמציה סודית רק למטרות מקצועיות,למטרות ייעוץ או מטרות מדעיות הולמות ורק עם אנשים העוסקים בבירור בנושאים הללו.

(ד) במגעים עם הציבור והתקשורת (כולל מצגות מקצועיות וכתיבה) מאמנים יזהרו לשמור על הסודיות של לקוחותיהם. יתר על כן מאמנים יסוו אינפורמציה סודית כך שאי אפשר יהיה לזהות את הלקוחות. מאמנים יחשפו אינפורמציה סודית רק אם הלקוח או מורשה משפטית מטעמו נתן הסכמה מפורשת בכתב לכך.

(ה) כאשר הם במעמד ייעוצי, מאמנים לא יחלקו אינפורמציה סודית שיכולה להוביל לזיהוי של לקוח איתו יש למאמן מערכת יחסים סודית. מאמנים יכולים לחלוק את האינפורמציה רק אם הם קיבלו את הסכמת הלקוח קודם לכן, או אם החשיפה היא בלתי נמנעת. יתר על כן, מאמנים יחלקו אינפורמציה רק במידה שנחוצה על מנת להשיג את מטרות הייעוץ.

(ו) מאמנים ינקטו אמצעי זהירות הגיוניים לשמר את סודיות הלקוחות במקרה של הפסקת עבודה, פסילה/שלילת יכולת או מוות.

(ז) מאמנים יגנו על הסודיות של לקוחותיהם שנפטרו על פי כללי האתיקה.

4.03 ניהול אינפורמציה ורשומות.

(א) מאמנים ישמרו על סודיות בזמן יצירת, שמירת, גישה ל, העברה של, והיפטרות מרשומות שתחת סמכותם בהתאמה לכללי האתיקה ולחוק של הארץ בה הם פועלים.

(ב) מאמנים ינקטו באמצעי זהירות על מנת להבטיח ולשמור על הסודיות של אינפורמציה העוברת דרך טלפון, תא הקולי, מחשבים, דוא"ל, SMS, פקסימיליות ומקורות אחרים של טכנולוגיית מידע.

(ג) מאמנים ינקטו בפעולות מעשיות וחוקיות על מנת להבטיח שהרשומות יישארו זמינות על מנת לשרת את האינטרסים של הלקוחות.

4.04 חשיפה וגילוי.

(א) אלא אם נאסר על פי חוק, מאמנים יחשפו אינפורמציה סודית רק אם הלקוח או אדם מורשה חוקית מטעמו נתן הסכמה מפורשת בכתב.

(ב) מאמנים יחשפו אינפורמציה סודית ללא הסכמת הלקוח רק כאשר נדרש או מותר לפי חוק.

(ג) כאשר אפשרי מאמנים יידעו את לקוחותיהם בנוגע לחשיפה של אינפורמציה חסויה וההשלכות האפשריות לפני ביצוע החשיפה או הגילוי.

(ד) מאמנים יחשפו אינפורמציה חסויה לצד שלישי משלם רק עם הסכמה כתובה מתאימה.

(ה) מאמנים חייבים לגלות אינפורמציה חסויה מסוימת כפי שנדרש עפ"י חוק אם האינפורמציה החסויה יכולה להעמיד את הלקוח או אחרים בסכנה של נזק או פגיעה ברווחתם.

5. הכשרה לאימון.

5.01 תכנון ובניית תוכניות הכשרה לאימון.

מאמנים שמדריכים מאמנים אחרים יעשו את המיטב על מנת להבטיח שתוכנית ההדרכה שלהם תתוכנן באופן מעמיק ויספקו למודרכים את החומר אותו הם מבקשים.

5.02 פירוט תוכניות ההכשרה.

מאמנים שמדריכים מאמנים אחרים לא ירמו אחרים בנוגע להדרכה אותה הם מציעים.

5.03 אתיקה במהלך ההכשרה.

מאמנים ששמכשירים מאמנים אחרים יבטיחו שהמודרכים יהיו מודעים לקוד האתי, היכן שהוא ישים, ויפעלו לפיו במשך תהליך ההדרכה.

5.04 מגבלות בהדרכה.

מאמנים מסכימים לראות את המגבלות של עצמם בהדריכם מאמנים אחרים, ובמקרים שהם אינם מרגישים מיומנים מספיק על מנת להדריך מאמן אחר בתחום ספציפי או בטכניקה מסוימת הם יפנו את המודרך למאמן אחר או לתוכנית הכשרה.

6. מחקר ופרסומים על אימון.

6.01 תכנון המחקר.

(א) מאמנים העורכים מחקר יתכננו ויערכו את המחקר לפי סטנדרטים מדעיים מוכרים.

(ב) מחקר בנושא אימון יתוכנן על מנת למזער את האפשרות לתוצאות מטעות מהנתונים שנאספו.

(ג) מאמנים שעורכים מחקר הם בעלי יכולת לעשות זאת, או נעזרים אנשי מקצוע מתחום המדעים בעלי יכולת לפקח על המחקר.

(ד) מחקר יתבצע בהתאם לחוקי הארץ בה הוא נערך.

6.02 עריכת המחקר.

(א) יושג אישור או הסכמה מהמשתתפים במחקר או הארגונים אלא אם (ב) להלן נכון.

(ב) אישור או הסכמה ממשתתפי המחקר או הארגונים אינו נחוץ רק במקרים מיוחדים כגון מחקר עם שאלונים אנונימיים או תצפיות נטורליסטיות.

(ג) משתתפים יעודכנו לגבי המחקר והשימוש(ים) הצפויים בשפה המובנת לציבור הרחב.

(ד) כאשר אפשרי, משתתפי המחקר יקבלו הגנה נאותה מפני תוצאות שליליות של השתתפות במחקר כולל (אבל לא מוגבל ל) תוצאות אפשריות של פרישה מהמחקר.

(ה) אם מוצעים תמריצים למשתתפים, התמריצים לא יהיו מופרזים או בלתי הולמים.

6.03 דווח על תוצאות מחקר.

כאשר התוצאות של המחקר זמינות, מאמנים לא יזייפו או יפברקו את התוצאות. יתר על כן, אם בעתיד ימצאו טעויות משמעותיות במחקר יעשו מאמצים ראויים לתקן את התוצאות הקודמות.

הדברים הבאים נוגעים לכל הפרסומים של מאמנים.

6.04 גניבה ספרותית.

מאמנים לא יעתיקו את המחקר או הנתונים של אחרים ללא רשות כתובה מהיוצר.

6.05 זכויות יוצרים לפרסומים.

מאמנים ייקחו אחריות על ויזקפו לזכותם רק את העבודה שלהם.

6.06 מבקרים מקצועיים

מאמנים המבקרים באופן מקצועי חומר לפני פרסומו יכבדו את הסודיות של העבודה, ויזקפו את הפרסום לכותב(ים) שהגישו אותה.