3 עקרונות להצבת מטרות בדרך אל האושר

3 עקרונות להצבת מטרות בדרך אל האושר הרבה נכתב על האושר ועל הדרכים להשיגו. מחקר האושר שמובילה אותו הפסיכולוגיה החיובית מצדד בעמדה כי אושר קשור יותר לחוויה סובייקטיבית פנימית מאשר למצב סוציו- אקונומי מה שהופך את הנטייה שלנו לחשוב כי נהיה מאושרים יותר כאשר יהיה לנו הכל למוטלת בספק. מחקרים מראים כי חיי שפע ורווחה [...]