מה עוזר לנו להתמודד עם ספק ופחד ביציאה לדרך חדשה?

מה עוזר לנו להתמודד עם ספק ופחד ביציאה לדרך חדשה? שינוי ואי וודאות קשים לכולנו אנחנו רוצים וודאות כל כך, עד שלעיתים אנו מוכנים לשלם בהצמדות לשגרה פחות מיטיבה ובלבד שלא לצאת מאזור הביטחון שלנו. אולם אם נחשוב שנית על אי וודאות נגלה שזה מקום מאד מעניין לבקר בו כי שם היצירתיות יכולה לפרוח והחדש [...]